Özel Güvenlik Şirketleri Risk Analizi

 

Güvenlik risk analizi, bir işletme ya da kurumda gerçekleşmesi muhtemel olan güvenlik risklerinin, bu risklerin boyutlarının ve önlem alınması gereken alanların belirlenmesi sürecidir. Risk analizinin başlangıcında, güvenliği sağlanacak olan değerler göz önünde bulundurularak olası tehdit unsurları belirlenir. Bu tehdit unsurlarına karşı halihazırda mevcut olan önlemler incelenir. Bir sonraki aşamada, ortaya konulmuş olan değer, tehdit ve karşı önlemlerinin değerlendirilmesi gerçekleştirilir. Bu veriler ışığında matematiksel ve mantıksal yöntemler kullanılarak risk değeri hesaplaması yapılır. Son aşama ise işletme içindeki tehlikeler ve fiziki güvenlik eksikliklerine karşı alınacak önlemler raporlanarak risk analizi süreci tamamlanır.

 

Altay Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. etkin bir risk analizi gerçekleştirerek; kişi, kurum ya da kuruluşlara yönelik tüm tehdit unsurlarını saptayarak bu tehlikelere karşı önlemler alır, güvenliğinizi en üst seviyeye çıkarır.

 

Özel Güvenlik Şirketi Risk Analizi