Özel Güvenlik Şirketi Avantajlarınız:

 

Özel Güvenlik Şirketleri,

Sayın potansiyel müşterimiz: Eğer Altay dan Güvenlik Hizmeti, Satın Alırsanız Avantajlarınız.

 • Sürekli Olarak Proje Denetlemesi Yapılması,
 • Uluslararası Tecrübe,
 • Hırsızlık Taahhüdü Veriyoruz,
 • Özel Güvenlik Risk Analizi Yapma,
 • Güvenlik Personellerine Ek Tahkikat Yapma,
 • Emniyet İşlem Takibi,
 • 5188 Sayılı Yasa, Özel Güvenlik İzinlerinin Alınması,
 • SSK Prim Makbuzları Her Ay Düzenli İşverene Verilmesi,
 • Ücretsiz Özel Güvenlik Danışmanlığı
 • Güvenlik Devriye Aracı İle Proje Denetimi

 

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

Özel güvenlik hizmetinin, işinde uzman profesyonel bir ekiple yapılması çok önemlidir. Bu hizmetin verildiği tüm alanlarda özel olarak çalışılması ve tüm gerekçelerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Kanunlara uygun, koruma ve denetim yasalarına göre özenli, denetimli hizmet sağlanmalıdır. Sunulan hizmette eğitimi en üst noktalarda işinde uzman olan ve profesyonel bir ekip olmalıdır. Profesyonel bir şekilde sunulan hizmet, konusu ne olursa olsun, hizmet alan yer ya da kişileri büyük bir yük altından kurtarır. Ayrıca özel güvenlik hizmetinin bir çok konuda avantajları vardır.

 

 •  İnsan kaynakları açısından görevlendirilecek personelin temini ve yönetilmesi zordur. Her bir personel için ayrı dosya tutmak, bunların mali mesuliyetleriyle ilgilenilip takip etmek gerekir. Yani sigortaları, işten çıkan, istifa eden, iş akdi fesih olan personellerin takibi, yerine ivedilikle uygun personel bulunması gerekir. Ayrıca bazı personellerin İçişleri Bakanlığından sertifika sahibi olma zorunluluğu vardır.
 •  Özel güvenlik şirketi, “3. Şahıs mali sorumluluk sigortası” kapsamında personelini, müşterilerini, hizmet sunulan alanları içine alan tüm maddi varlıkları sigortalar. Böyle yapılması işverenin hukuki sorumluluğunu azaltır.
 •  Özel güvenlik şirketi ile çalışma sonucu  elde edilen faturanın tamamı hem katma değer vergisinden  hem de gelir vergisi olarak devlete ödenecek vergiden düşebilir. Bu durum ciddi vergisel avantaj sağlar.
 •  Görevli personelin nöbet çizelgesi, tutanak hazırlama, risk yönetimi, acil durumlarda ne yapılması gerektiği ve nasıl raporlanacağı gibi konularla işveren ilgilenmek zorunda kalmaz. Bunlar profesyonellik gerektiren konular olduğu için, Özel güvenlik şirketi ile hata olasılığı ortadan kalkar.
 •  Hastalık, izin, işten ayrılma durumlarında önlem almak mücadele etmek, yine özel güvenlik şirketinin yönetebileceği bir durumdur.
 •  Özel güvenlik şirketi ile çalışılması özel güvenlik yasasının sorumluluklarını işverene değil özel güvenlik şirketine yükler.

 

Altay özel güvenlik şirketi olarak, başta Türkiye olmak üzere tüm Ortadoğu ve  Avrupa’da en üst kademedeki şirketlere, işletmelere, iş adamlarına, devlet yöneticilerine ve kendisini risk altında gören, güvenilir bir güvenlik hizmetine ihtiyaç duyan VIP’lere, işinde uzman, çoğu eski asker-polis olan profesyonel koruma ekiplerimiz ile bulabileceğiniz en kaliteli ve konforlu güvenlik hizmetini vermekteyiz.