Kişi, mülkiyet, işletme gibi güvenlik riski altında olan her unsurun, hak ve hürriyetlerinin potansiyel tehlikelere karşı korunması amacıyla gerçekleştirilen, kanunlarla güvence altına alınan hakların sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayan kamu güvenliğini tamamlayıcı hizmetler bütününe özel güvenlik işi; bu işi gerçekleştirmek için yetkilendirilip, görevlendirilen kişiye ise özel güvenlik görevlisi denilir.

Altay Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un belirlediği görev, yetki ve sorumluluklar dahilinde hareket ederek özel güvenlik işini layıkıyla yerine getirmektedir.
ozel_guvenlik_ikitelli