Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı; 5188 Sayılı Kanun kapsamındaki özel güvenlik temel eğitim sınavları ve özel güvenlik yenileme eğitim sınavlarını düzenleyen, özel güvenlik sektörünün yasal sorumluluk, yönetmelik ve talimatlarını belirleyen, özel güvenlik şirketlerini faaliyetlerini denetleyerek, gerektiğinde faaliyet durdurma yetkisine sahip olan tüm özel güvenlik firmalarının bağlı bulunduğu devlet kurumudur.

Altay Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na bağlı 5188 Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren legal bir özel güvenlik şirketidir.